free site maker

WHY

Humanic Development is geboren vanuit de constatering dat Nederland veel digitaal talent bezit, maar dat werkzoekend talent slecht aansluiting vindt bij de ICT werkgevers die ook zoekende zijn.

Het probleem is inmiddels voor werkgevers zo schrijnend, dat nieuwe kansrijke beroepen in de ICT al snel uitmonden in moeilijk vervulbare vacatures. Hierdoor stagneert groei en stijgen kosten.

Het gat in de ICT arbeidsmarkt wordt alleen maar groter, als we niet van concurreren naar innoveren gaan. De innovatie die nu wereldwijd beschikbaar is vraagt om een andere oplossing en mentaliteit van werkgevers en werknemers.

Het is onze missie om dit door innovatie gedreven gat te laten verkleinen en verdwijnen!

HOW

In samenwerking met ICT-producenten en werkgevers vormen we een innovatieve praktijkomgeving, waar de benodigde ervaring, certificering en aansluiting op de ICT-arbeidsmarkt wordt geboden.

WHAT

Voor het bieden van de (her)aansluiting van werkzoekend ICT-talent op de vraag van de aangesloten ICT-werkgevers, wordt het Talent Ontwikkel Programma ICT ingezet.

Het TOP ICT programma wordt telkens gebaseerd op de vacature eisen van de toekomstige werkgever, zodat wij het talent erbij kunnen zoeken dat in staat is het programma succesvol te doorlopen.

Talent Ontwikkel Programma ICT

Op basis van reverse engineering is samen met de ICT-markt een praktijkopleiding ontwikkeld.

Door vanuit de werkgeversvraag een ervaringslijn terug te ontwikkelen, richting het instroom niveau van de werkzoekende in de arbeidsmarkt, ontstaat er een optimaal Talent Ontwikkeling Programma voor ICT beroepen.

ADRES
Weezenhof 3266
6536GL Nijmegen
The Netherlands

CONTACT
Email: Info@Humanic.cloud
Phone: +31 (0)85 273 69 63